Werkwijze

Werkwijze

U kunt telefonisch of per mail een afspraak met mij maken voor een consult (zie ook mijn contactgegevens). U hoeft hiervoor geen verwijzing te hebben van een arts. U kunt ervoor kiezen om mijn praktijk te bezoeken, maar ik kom ook bij u thuis, mocht u dat prettiger vinden.

1e consult

Het eerste consult van een homeopathische behandeling is een kennismaking met u. Alle klachten waar u mee komt, worden besproken. Om een goed beeld van deze klachten te krijgen en om ze ook in perspectief te plaatsen, vraag ik tevens naar aandoeningen die in de familie voorkomen, uw biografie met daarin bepaalde gebeurtenissen in uw leven en medicijngebruik. Op basis daarvan worden homeopathische middelen voorgeschreven.

Ik neem graag ruim de tijd om uw verhaal te kunnen aanhoren, een eerste consult duurt daardoor al gauw 2 uur.

Vervolgconsulten

De vervolgconsulten zijn gericht op het volgen van de effecten van de behandeling. Waar nodig kunnen de middelen of de inname van de middelen worden bijgesteld. Het is daarom belangrijk dat u tijdens de behandeling goed in de gaten houdt welke veranderingen u merkt bij uzelf. Dat kunnen lichamelijke veranderingen zijn, maar ook veranderingen op emotioneel vlak, of op energetisch vlak.

Als ik tijdens het eerste consult voldoende informatie van u heb verzameld, duren de vervolgconsulten een half uur tot een uur. Maar dit is slechts een indicatie, afhankelijk van uw klachten of het gesprek kan hiervan afgeweken worden.

Vervolgconsulten worden meestal 4 tot 6 weken na elkaar gepland. Maar ook dit is afhankelijk van de klachten die u heeft. In sommige gevallen kan de tussenliggende periode langer zijn.

Acute consulten

Het kan zijn dat u gedurende de behandeling tussendoor een acute klacht krijgt, die u homeopathisch behandeld wilt hebben, zoals een griepje, een insectenbeet of een sportblessure. Er is dan sprake van een acuut consult. De behandeling zal op dat moment zich richten op die specifieke, acute klacht.

Veel mensen denken dat homeopathie in acute gevallen niet werkt, maar niets is minder waar! Het is natuurlijk afhankelijk van uw klacht, maar homeopathie kan in acute gevallen zeer snel werken, al binnen enkele minuten.

Afhankelijk van de klacht duurt een acuut consult tussen de 5 minuten en 30 minuten. In acute gevallen kunt u het beste gelijk bellen. Indien nodig kan ik bij u langskomen.

Telefonische-/mailconsulten

Als u tussen twee afspraken in vragen heeft over de behandeling, over de middelen of meldingen heeft ten aanzien van de klachten waarvoor u wordt behandeld, dan kunt u telefonisch of per mail contact opnemen. Dit is bij de consultprijs inbegrepen. Als u belt of mailt over nieuwe klachten die niet kunnen wachten tot het volgende consult, dan wordt hier een telefonisch consult voor in rekening gebracht.

Let op dat u mail uitsluitend in niet-dringende gevallen gebruikt!