NVKH

NVKH

NVKH Logo Deze praktijk is erkend door de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH), de beroepsvereniging van professionele homeopaten. Zie ook www.nvkh.nl

'De bij de NVKH aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. De kwaliteitszorg van de NVKH omvat zowel de opleiding en nascholing, als de beroepsethiek en de praktijkvoering. Verder is het zo dat patiënten van bij de NVKH aangesloten homeopaten, mocht dat een keer nodig zijn, kunnen rekenen op een onafhankelijke klachten- en tuchtrechtprocedure.

De Consumentenbond toetst ieder jaar hoe de kwaliteitszorg van de beroepsgroepen in de alternatieve gezondheidszorg tot uiting komt in de dagelijkse praktijk. In het reguliere veld is dit de taak van de Inspectie. De zorgverzekeraars hebben hierbij aangehaakt, en stellen het onderzoek van de Consumentenbond als norm voor hun vergoeding van alternatieve geneeswijzen. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten door leden van de NVKH via aanvullende verzekeringspakketten.

Een homeopaat die is aangesloten bij de NVKH hoeft geen arts te zijn. Wel beschikt deze over gedegen medische kennis. Dit is van belang om een goede inschatting te kunnen maken van de gezondheidstoestand waarin een patiënt zich bevindt. Indien nodig zal de homeopaat verwijzen naar een andere discipline binnen de gezondheidszorg.'

Bron: website NVKH